Metsästysseura Pyhämaan Sisu

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa
Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt yhteensä 5795 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
16.07.2019 12:00

Suomen riistakeskus Oulu on myöntänyt toimialueensa viidelle hirvitalousalueelle yhteensä 5795 pyyntilupaa tulevalle hirvenmetsästyskaudelle. Myönnetty lupamäärä on selvästi pienempi kuin vuonna 2018, jolloin pyyntilupia myönnettiin 8 459 kappaletta. Tänä vuonna suurimmassa osassa aluetoimiston alueesta rajoitettiin myös pyyntiluvilla sallittua aikuisten hirvien määrää.

Luonnonvarakeskus arvioi koko Oulun riistakeskusalueen hirvikannan kooksi viime syksyn jahdin jälkeen noin 9 400 hirveä. Edellisen vuoden verotuksella hirvikanta laski tavoitetasoon alueen viidestä hirvitalousalueesta neljällä ja oli yhdellä hirvitalousalueella sen ylärajalla. Maapinta-alaan suhteutettuna hirvitiheys oli välillä 2,0-3,2 hirveä tuhannella hehtaarilla hirvitalousalueesta riippuen.

Suomen riistakeskus Oulun alueellinen riistaneuvosto on asettanut hirvitiheyden tavoitteet hirvitalousaluekohtaisesti välille 2,0-3,1 hirveä tuhannella hehtaarilla. Myönnetyllä lupamäärällä pyritään pitämään hirvitiheydet asetetuilla tavoitetasoilla. Hirvikannan rakenteen osalta puolestaan tavoitellaan tilannetta, jossa naaraita on enintään 1,5 yksilöä yhtä urosta kohti, ja metsästyksen jälkeen jäävään talvehtivaan kantaan jää 20-30 prosenttia vasoja.

Hirveä on mahdollista pyytää vahtimalla pellolta 1. syyskuuta alkaen. Lokakuun toisena lauantaina käynnistyvä varsinainen hirvenmetsästyskausi jatkuu puolestaan vuoden loppuun, ja sen jälkeenkin hirveä saa metsästää ilman koiraa tammikuun 15. päivään asti. Poikkeuksena Oulun riistakeskusalueella ovat Kuusamon ja Taivalkosken kunnat, jotka metsästävät Lapin mukaisesti aikaistetun hirvenmetsästyksen malliin. Täten varsinainen metsästyskausi alkaa siellä jo 1. syyskuuta, mutta keskeytyy kiimarauhoituksen ajaksi syyskuun 21. päivästä lokakuun toista lauantaita edeltävään päivään.

 

Lisätietoja: Harri Hepo-oja, riistapäällikkö

029 431 2262, harri.hepo-oja@riista.fi


Kainuuseen hirven pyyntilupia hieman vähemmän kuin viime vuonna
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
15.07.2019 12:10

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevalle syksylle 1800 hirven pyyntilupaa Kainuun alueelle. Yhdellä pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen hirven tai kaksi hirven vasaa. Riistakeskus arvioi kokonaissaaliin nousevan 2200 eläimeen. Viime syksynä kaadettiin 2515 hirveä.

Hyrynsalmella, Ristijärvellä, Kuhmossa ja Paltamossa pyyntilupamääriin ei tullut juurikaan muutoksia viime vuoteen verrattuna. Suomussalmella lupamäärä pieneni viidenneksen ja Puolangalla lähes 60 prosenttia. Luvat kasvoivat Sotkamossa viidenneksen ja Vuolijoella kolmanneksen.

Kainuun alueellinen riistaneuvosto on asettanut tavoitetiheydet maakunnan neljälle hirvitalousalueelle. Suomussalmella tavoitetiheyshaarukka on 2.5-3.3 hirveä tuhannella hehtaarilla ja muilla alueilla 2.4-3.0. Hirvikannan arvioidaan olevan sovituissa raameissa ensi syksyn jälkeen. Suunnitelman mukaan hirviä olisi tuhannella hehtaarilla Suomussalmella 2.9, Paltamo-Puolanka-Hyrynsalmi-Ristijärvi-alueella 2.7, Kuhmossa 2.4 ja Sotkamo-Kajaani-Vuolijoki-alueella 2.7.

Saaliissa tulee olla riittävästi vasoja, jotta hirvikanta olisi ikärakenteeltaan luonnonmukainen. Tämä on varmistettu lupaehdoilla.  Suomussalmen, Hyrynsalmen, Ristijärven, Puolangan ja Kuhmon pyyntiluvista saa vain osan käyttää aikuisten hirvien metsästykseen. Muualla riittävään vasaverotukseen toivotaan päästävän suositusten avulla. Aikuisten hirvien pyynnissä huomio tulee kiinnittää siihen, että kantaan jää riittävästi sonneja. Sen sijaan Kuhmossa lehmiä tulisi säästää.

Hirven metsästys alkaa lauantaina 12. lokakuuta. Metsästysaika kestää tammikuun 15. päivään saakka, mutta koiraa ei saa kuitenkaan käyttää tammikuun pyynnissä. Lisäksi pyyntilupia voi käyttää tietyin ehdoin syyskuun alusta lähtien vahtimalla pellolta. Tarkoituksena on vähentää hirvien aiheuttamia vahinkoja viljelyksillä.

Riistakeskus kehottaa kaikkia hirviseurueita lähettämään edustajansa hirvipalavereihin, joita riistakeskus ja riistanhoitoyhdistykset järjestävät ennen jahdin alkua. Niissä käydään läpi metsästyksen turvallisuuteen ja järjestelyihin liittyviä asioita.

 

Lisätietoja: Riistapäällikkö Jukka Keränen 0294312231 Suomen riistakeskus Kainuu

Kaakkois-Suomessa voidaan metsästää 24 karhua syksyn 2019 metsästyskaudella
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
12.07.2019 15:10

Suomen riistakeskus on myöntänyt Kaakkois-Suomen alueelle poikkeusluvat 24 karhun metsästämiseen. Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa.

Kaakkois-Suomessa Koillis-Kymen ja Raja-Kymen yhdessä muodostamalla alueella on mahdollista metsästää yhteensä kaksikymmentä karhua.  Koillis-Kymen alueen muodostavat Ruokolahden-Imatran, Rautjärven ja Parikkalan riistanhoitoyhdistysten alueiden yhteislupaan ilmoittautuneet metsästysseurat ja –seurueet. Raja-Kymi koostuu Joutsenon, Etelä-Saimaan ja Ylämaan riistanhoitoyhdistysten alueilla toimivien metsästysseurojen ja seurueiden alueista.

Keski-Kymen alueella voidaan metsästää neljä karhua, joista kaksi 6- tien pohjoispuoliselta ja kaksi 6-tien eteläpuoliselta alueelta. Keski-Kymen alue kattaa Lemin-Taipalsaaren, Luumäen, Miehikkälän, Savitaipaleen-Suomenniemen, Sippolan, Valkealan-Kouvolan, Vehkalahden-Haminan ja Virolahden riistanhoitoyhdistysten  alueilla toimivien yhteislupaan ilmoittautuneiden metsästysseurojen ja  -seurueiden alueet.

Luonnonvarakeskus (LUKE) on arvioinut Kaakkois-Suomen alueen karhukannaksi ennen tämän vuoden metsästyskautta 225-240 yli vuoden ikäistä karhua ja alueen pentutuotoksi 55 pentua.

Vuonna 2018 karhun kannanhoidolliseen metsästykseen Kaakkois-Suomessa oli 26 poikkeuslupaa ja saaliiksi tuli 25 karhua.

 

Lisätietoja: riistapäällikkö Erkki Kiukas 029 431 2221


Suomen riistakeskus Pohjois-Savoon poikkeusluvat kuuden karhun kannanhoidolliseen metsästämiseen
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
12.07.2019 15:10

Pohjois-Savossa myönnettiin poikkeuslupia yhteensä kuuden karhun metsästämiseen Kiuruveden-Pyhäjärven (1 poikkeuslupa), Sonkajärven (1), Leppävirran-Varkauden (1) ja Keiteleen-Pielaveden-Tervon-Vesannon-Viitasaaren (1), Rautavaaran-Varpaisjärven-Nilsiän (1) ja Tuusniemen-Riistaveden-Vehmersalmen (1) alueille. Haettu määrä oli 11 poikkeuslupaa. Kannanhoidolliset poikkeusluvat myönnettiin maakunnan tiheimmille karhualueille, joilta on edellisten kahden vuoden aikana kirjautunut pentuehavaintoja ja karhun aiheuttamia vahinkoja. Iisalmen-Pielaveden-Maaningan hakemusalueella karhupentuehavaintoja oli muita alueita vähemmän, joten sinne poikkeuslupaa ei myönnetty. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2019–2020 karhusaaliin enimmäismääräksi 313 yksilöä.

Pentuehavaintojen ilmoittaminen petoyhdyshenkilöille ja kirjaaminen Luonnonvarakeskuksen Tassu-järjestelmään on kannan seuraamisen kannalta erittäin tärkeää. Luonnonvarakeskus on arvioinut Suomen riistakeskus Pohjois-Savon alueen vuoden 2018 pentueiden määräksi 9–12 pentuetta ja 14–20 pentua. Pentutuotoksi arvioidaan 15 pentua. Maakunnan karhukannaksi ennen metsästyskautta 2019 arvioidaan 75–90 yli vuoden ikäistä karhua.

Vuoden 2017 aikana karhut rikkoivat mehiläispesiä ja rehupaaleja Pohjois-Savon alueella yhteensä 62700 euron edestä. Viime vuonna arvioidut karhuvahingot olivat puolittuneet 31700 euroon. Vastaavasti hirven aiheuttamia arvioituja metsävahinkoja arvioitiin viime vuonna 35409 euroa. Karhuvahinkoja on pyritty estämään ennalta muun muassa suojaamalla mehiläistarhoja sähköaidoilla. Mehiläistarhaajat saavat aitaustarvikkeet Suomen riistakeskuksen kautta korvauksetta käyttöönsä.

Jokaisen on syytä hävittää kesämökkien ja kotitalouksien jätteet siten, etteivät karhut pääse tottumaan ”helppoon ja makeaan elämään”. Houkuttavaan ravintokohteeseen tottuneen karhun vieroittaminen huonosta tavasta on usein erittäin hankalaa, joskus mahdotonta ja ainoaksi keinoksi jää karhun lopettaminen.

Luonnonvarakeskuksen antaman Karhukanta Suomessa 2018 -julkaisun mukaan kevään pentutuotto huomioiden vuoden 2019 karhujen lukumäärän koko maassa arvioidaan olevan 2020–2130 yksilöä. Karhun metsästysaika on 20.8.–31.10.2019.

Viime vuonna Pohjois-Savossa kaadettiin kannanhoidollisilla poikkeusluvilla yhteensä 10 karhua, yhdeksän Pohjois-Savon ja yksi Etelä-Savon aluetoimistolta myönnetyillä luvilla.

Lisätietoja, riistapäällikkö Jouni Tanskanen p. 029 431 2301

 

Karhukanta Suomessa 2018 -julkaisu: https://riistahavainnot.fi/suurpedot/suurpetotutkimus/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Karhukanta_Suomessa_2018.pdf

Aitausohjeet mehiläistarhoille:

http://www.mehilaishoitajat.fi/mehilaishoitajille/karhut/aitausohjeet-mehilaistarhoille/


Karhulupamäärä kasvoi Etelä-Savossa
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
12.07.2019 15:05

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2019 – 2020 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 313 yksilöä. Etelä-Savon alueelle myönnettiin kannanhoidollisia poikkeuslupia yhteensä 40 karhun metsästämiseen. Poikkeusluvat on suunnattu alueille, joilla karhukanta on havaintojen perusteella tällä hetkellä tihein.

Poikkeuslupia suunnattiin viime vuotta enemmän Etelä-Savon itäosiin lisääntyneiden karhupentuehavaintojen ja karhujen aiheuttamien vahinkojen kasvun myötä. Alueen lupamäärä kasvoi kahdeksalla karhulla edelliskauteen verrattuna. Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien alueiden yhteisluvalle myönnettiin 15 lupaa. Kerimäen ja Savonrannan yhteisluvalla on mahdollista kaataa viisi karhua.

Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Mikkelin alueella on mahdollista viime vuoden tapaan metsästää kymmen otsoa.

Pieksämäen, Rautalammin ja Suonenjoen kuntia sisältävälle alueelle suunnattiin neljä poikkeuslupaa.

Haetun mukaisesti kahden karhun metsästämiseen myönnettiin poikkeuslupa Mäntyharjun, Heinäveden sekä Kangasniemen lupa-alueille.

Luonnonvarakeskus on arvioinut petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella riistakeskus Etelä-Savon alueen karhukannaksi 260 – 280 yli vuoden ikäistä karhua. Suomessa aikuisia karhuja on noin 2100. Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa. Viime vuonna Etelä-Savon alueelta kaadettiin 30 karhua.

Lisätietoja riistapäällikkö Petri Vartiainen p. 029 431 2211


Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 114 karhun metsästämiseen
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
12.07.2019 15:02

Suomen riistakeskus on myöntänyt Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 114 karhun metsästämiseen. Lupamäärä on 23 kpl pienempi kuin metsästyskaudella 2018. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan saaliiksi saatavien karhujen enimmäismäärä saa olla alkavana metsästysvuonna koko maassa 313 yksilöä. Poronhoitoalueen ulkopuolella määrä on 228, josta Pohjois-Karjalaan myönnetään puolet.

Lupa-alueittain poikkeusluvat jakautuvat Pohjois-Karjalassa siten, että Ilomantsissa voidaan metsästää 28 karhua, Lieksassa 26, Keski-Karjalan lupa-alueella 21, Joensuu-Eno lupa-alueella 12, Nurmeksessa kahdeksan, Tuupovaarassa seitsemän, Valtimolla neljä, Liperi-Outokumpu lupa-alueella neljä, Juuassa kaksi ja Polvijärvellä kaksi karhua.

Kahdella edellisellä metsästyskaudella poikkeuslupia karhun metsästykseen on kohdennettu voimakkaasti Ilomantsin ja Lieksan alueille karhukannan pienentämiseksi ja hirvikantojen vahvistamiseksi. Näillä alueilla petoyhdyshenkilöiden kirjaamien karhuhavaintojen määrä onkin vähentynyt edellisvuosista. Poikkeusluvat tälle metsästyskaudelle on jaettu tasaisemmin maakunnan eri lupa-alueille. Poikkeuslupien määrä pienenee Ilomantsin ja Lieksan alueilla. Keski-Karjalan alueella lupamäärä lisääntyy yhdellä ja muilla seitsemällä lupa-alueella poikkeuslupien määrä on sama kuin kaudella 2018.

Riistakeskus on lupia myöntäessään huomioinut karhukannan tihentymät ja karhun aiheuttamien kotieläin- ja maatalousvahinkojen kehityksen. Pohjois-Karjalassa karhun arvioitiin aiheuttaneen korvattavia maatalous- ja kotieläinvahinkoja viime vuonna 47 000 euron edestä. Vahinkomäärät pienentyivät selvästi vuodesta 2017, jolloin vahinkojen yhteissumma oli 141000 euroa.

Lupia kohdennettaessa on huomioitavana seikkana pidetty myös hirvikannan tilaa suhteessa karhukantaan.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Karjalan alueen karhukannaksi 450 – 470 yli vuoden ikäistä karhua. Pentutuotoksi on arvioitu 110 pentua. Vuotta aiemmin arvio oli 500 – 540 yli vuoden ikäistä karhua ja arvio pentutuotosta 130.

Vuonna 2018 Pohjois-Karjalaan myönnettiin poikkeusluvat 137 karhun metsästämiseen. Kaikki luvat tulivat käytetyksi.

Karhun metsästyskausi alkaa 20.8. ja päättyy lokakuun lopussa.

Lisätietoja perjantaina 12.7. klo 13-15 riistapäällikkö Juha Kuittinen 029 4312291


Kainuuseen 20 poikkeuslupaa karhun pyyntiin
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
12.07.2019 15:02

Poikkeuslupia haettiin neljällä hakemuksella (1) Kuhmoon, (2) Sotkamoon, (3) Kajaaniin ja (4) Ristijärven, Paltamon sekä Puolangan eteläosan muodostamalle alueelle. Poikkeusluvat jakautuvat siten, että Kuhmossa voidaan metsästää neljätoista karhua, Sotkamossa neljä, Kajaanissa yksi ja samoin Ristijärven, Paltamon ja Puolangan eteläosan muodostamalla alueella yksi karhu 20.8. alkavalla metsästyskaudella. 

Poikkeuslupien kohdentamisessa Kuhmoon vaikuttivat alueen karhutiheyden lisäksi metsäpeurojen esiintyminen alueella ja paikoin heikko hirvikanta. Suurpetojen saalistus näkyy niin metsäpeurojen kuin hirvienkin vasatuotossa alueella.

Viime vuonna poikkeusluvat myönnettiin 25 karhun pyyntiin. Saalis jakautui siten, että Kuhmossa saatiin 20 karhua, Sotkamossa neljä ja Ristijärven, Paltamon sekä Puolangan eteläosan muodostamalla alueella yksi karhu.

Poronhoitoalueella karhun metsästys tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön asettamin kiintiöin. Kiintiö on yhteensä enintään 85 karhua, josta itäiselle poronhoitoalueelle on asetettu 70 karhun kiintiö ja läntiselle 15 yksilöä. Suomussalmi kuuluu itäiseen kiintiöön ja Hyrynsalmi sekä Puolangan poronhoitoalueen puoleinen alue läntiseen. Kainuussa poronhoitoalueella kaadettiin viime syksynä Suomussalmella 36 karhua sekä Hyrynsalmella ja Puolangan poronhoitoalueella molemmissa kaksi karhua.

Tuoreimman Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion mukaan Kainuun metsissä liikkuu 145–160 yli vuoden ikäistä karhua ja tänä vuonna on arvioitu syntyneen 35 pentua. Koko maassa karhuja arvioidaan olevan noin 2100 yksilöä.

Lisätietoja: lupahallintopäällikkö Marko Paasimaa,  029 431 2232

Karhun poikkeuslupia viime vuotta vähemmän
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
12.07.2019 15:00

Suomen riistakeskus on myöntänyt yhteensä 228 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen 20. elokuuta alkavalle metsästyskaudelle. Lisäksi poronhoitoalueella voidaan kaataa alueellisen kiintiön nojalla 85 karhua. Maa- ja metsätalousministeriön asettama kokonaiskiintiö tulevalle metsästyskaudelle on 313 eläintä.

Poronhoitoalueen karhunpyyntikiintiöstä itäisellä poronhoitoalueella saa kaataa 70 ja läntisellä 15 karhua. Kiintiö on 10 eläintä pienempi kuin edellisvuonna. Viime metsästyskaudella itäiseltä poronhoitoalueelta saatiin saaliiksi 76, ja läntiseltä 11 karhua. Metsästyksellä pyritään vähentämään karhujen porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Poronhoitoalueen ulkopuolelle Suomen riistakeskus on myöntänyt 228 kannanhoidollista poikkeuslupaa, Määrä on 32 lupaa edellisvuotta vähemmän.  Lupamäärä on suurin Pohjois-Karjalassa, jonne myönnettiin 114 poikkeuslupaa. Viime vuonna poronhoitoalueen ulkopuolinen karhusaalis oli 248 karhua.

Poikkeuslupia on myönnetty eniten alueille, joissa kannan leikkaamiselle tai kasvun pysäyttämiselle on tarve. Lupia on tämän vuoksi kohdistettu edelleen Pohjois-Karjalaan. Etelä-Savon itäosiin lupia suunnattiin karhukannan ja karhujen aiheuttamien vahinkojen kasvun perusteella. Etelä-Savo on ainut alue, jossa lupamäärä merkittävästi kasvoi viime vuodesta. Kainuussa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla poikkeuslupia on suunnattu metsäpeura-alueille.

Luonnonvarakeskuksen karhukanta-arvion mukaan Suomen karhukanta on hieman pienentynyt edellisvuodesta. Kasvua on tapahtunut lähinnä itäisessä Suomessa ja siellä alueen eteläosissa Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa. Muualla muutokset ovat vähäisempiä. Metsissämme liikkuu arvion mukaan vajaa 1 800 yli vuoden ikäistä karhua ja lähes 400 pentua. Viime metsästyskauden kokonaissaalis oli 335 karhua.

Kannanhoidolliset karhuluvat 2019_taulukko

Lisätietoja

Marko Paasimaa, lupahallintopäällikkö, Suomen riistakeskus
029 431 2232, marko.paasimaa@riista.fi

Sauli Härkönen, Julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä: ks. yhteystiedot 

 


Etelä-Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle ennätysmäärä valkohäntäpeuran pyyntilupia – maakuntiin hirvenpyyntilupia hieman viime vuotta enemmän
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
12.07.2019 12:04

Suomen riistakeskus on myöntänyt tulevan syksyn valkohäntäpeuran metsästykseen Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin yhteensä 811 pyyntilupaa. Pyyntilupia myönnettiin reilut 260 enemmän kuin viimevuonna. Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan valkohäntäpeurakanta on kasvanut tavoitteellisesti ja levittäytynyt uusille alueille. Alkavalla metsästyskaudella valkohäntäpeuraa metsästetään ensimmäistä kertaa kaikissa Etelä-Pohjanmaan kunnissa. Keski-Pohjanmaalla valkohäntäpeuran metsästys keskittyy pääasiassa rannikkopitäjiin.

Maakuntiin on myönnetty hirvenmetsästykseen yhteensä 4197 pyyntilupaa. Myönnetty määrä on 212 pyyntilupaa suurempi kuin edellisvuonna. Pyyntilupia on painotettu erityisesti rannikon läheisyyteen hirvivahinkojen ehkäisemiseksi. Yhdellä pyyntiluvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa. Myönnetyillä luvilla on suositusten mukaisesti käytettynä mahdollista kaataa reilut 5000 hirveä.

Metsäpeuran metsästykseen Suomen riistakeskus on myöntänyt pohjalaismaakuntiin yhteensä 15 pyyntilupaa. Määrä on sama kuin useina edellisinäkin vuosina. Luvat on myönnetty Suomenselän metsäpeurapopulaation keskeisimmille talvi- ja kesälaidunalueille. Viimeisimmän arvion mukaan Suomenselän metsäpeurakanta on noin 1500 yksilön suuruinen ja kasvaa maltillisesti.

Hirvenmetsästys alkaa lokakuun toisena lauantaina

Hirvenmetsästys alkaa lokakuun toisena lauantaina ja kestää tammikuun puoleenväliin asti. Hirvien pellolta tapahtuva vahtimispyynti on mahdollista 1.9. alkaen. Valkohäntäpeuran metsästys voidaan aloittaa vahtimalla syyskuun alusta ja metsästys muilla menetelmillä alkaa metsäpeuran tapaan syyskuun viimeisenä lauantaina.

Lisätietoja, Mikael Luoma, riistapäällikkö, 029 431 2271


Rannikko-Pohjanmaalla myönnettiin 2082 hirvenpyyntilupia
Source:  Riistakeskus - Ajankohtaista
12.07.2019 10:35

Suomen riistakeskus Rannikko-Pohjanmaa on myöntänyt tulevan syksyn hirvenmetsästykseen Rannikko-Pohjanmaan alueelle 2082 hirven pyyntilupaa.  Edellisellä metsästyskaudella (2018) Rannikko-Pohjanmaalla käytettiin 86% myönnetyistä pyyntiluvista ja niillä kaadettin 2459 hirveä silloin myönnetyllä pyyntilupamäärällä (2107kpl).  Valkohäntäpeuran pyyntilupia myönnettiin tulevalle kaudelle 1177 kpl. (v.2018 myönnettiin 939 kpl)

Hirvieläinten pyyntiluvalla voi kaataa yhden aikuisen tai kaksi vasaa.

Pyyntilupamäärä perustuu Rannikko-Pohjanmaan alueellisen riistaneuvoston asettamiin hirvikannan tiheystavoitteisiin. Tavoitteet ovat hirvitalousalueittaisia ja voimassa kolme vuotta. Rannikko-Pohjanmaalla on kolme hirvitalousaluetta. Tiheystavoitteeena on 3,0-4,0 hirveä / 1000 ha suhteutettuna kokonaismaapinta-alaan.

Kaikille hirvitalousalueille riistanhoitoyhdistykset ovat laatineet verotussuunnitelman, joka tähtää asetettujen tavoitteiden alarajalle. Käytännössä tulevan syksyn hirvenmetsästyksellä siis edelleen pienennetään hirvikantaa.

Jahti mahdollista aloittaa jo syyskuun alussa.

Metsästysasetuksen muutoksen myötä hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on myös tulevana syksynä mahdollista aloittaa jo syyskuun alusta. Muutoksen tavoitteena on helpottaa hirvieläinkantojen säätelyä ja vahinkojen ennaltaehkäisyä.

Lisätietoja: riistapäällikkö Stefan Pellas p.029 431 2311