Metsästysseura Pyhämaan Sisu

 • Suurenna fontin kokoa
 • Fontin oletuskoko
 • Pienennä fontin kokoa

HIRVI – JA PEURASEURUEIDEN SÄÄNNÖT

 

A         YLEISET TOIMINTASÄÄNNÖT 

 1. Seurueet muodostetaan jahtikaudeksi kerrallaan siten, että perusryhmän muodostavat edellisen vuoden jako-osuudella olleet jäsenet. Kevätkokouksessa todetaan ovatko kaikki vanhat jäsenet mukana. Vanhana jäsenenä pidetään myös henkilöä, joka on ollut pois jahdista korkeintaan kaksi (2) peräkäistä jahtia edeltävää vuotta. Muussa tapauksessa jahtiin palaavan henkilön on maksettava uuden jäsenen mukainen liittymismaksu. Samalla todetaan mahdolliset uudet jäsenyyden hakijat. Lopullinen hirviseurue muodostetaan syyskokouksessa, kohdan B sääntöjen ja kohdan D ehtojen mukaisesti.
 2. Seurue pitää vuosittain vähintään kaksi kokousta, kevät eli alkukokouksen ja syyskokouksen.
 3. Yhteislupakokouksissa seurueita edustavat jahtipäälliköt ja seuran viralliset nimenkirjoittajat.
 4. Seurueen kutsuu kokouksiin johtokunta.

B          KEVÄTKOKOUKSESSA 

 1. 1.Kuullaan tilintarkastajien lausunto seurueen tileistä ja päätetään

   tili- ja vastuuvapaudesta.  

 

 1. 2.Todetaan seurueen kassatilanne ja valitaan rahastonhoitaja alka-

   neeksi kaudeksi.

 

 1. 3.Seuran toiminnantarkastajat toimivat myös hirviseurueen toimin-               nantarkastajina.
 1. 4.Todetaan alustavat osallistujaluettelot.
 1. 5.Päätetään anottavista pyyntilupamääristä (hirvet/peurat).

 

 1. 6.Päätetään peijaisten pitämisestä ja valitaan peijaistoimikunta.

 

 1. 7.Päätetään metsästysryhmäjaosta.

 

 1. 8.Valitaan jahtipäälliköt ja varajahtipäälliköt.

 

 1. 9.Todetaan mahdollisten uusien osuusjäsenten liittymismaksun suuruus.

 

 1. 10.Päätetään osuusmaksun suuruus, maksutapa ja maksuaika.

 

 1. 11.Käsitellään muut jahtiin liittyvät asiat (jahdin aloitus).

 

C          SYYSKOKOUKSESSA 

 1. Todetaan seurueelle myönnetyt pyyntilupamäärät.
 2. Päätetään uusien osuusjäsenten ottamisesta.
 3. Tarkistetaan osuusjäsenten jahtikelpoisuus (riistanhoitomaksu, Sisun jäsenmaksu, osallistumismaksu, voimassa oleva hirvenammuntakoe ja velvoiteammuntapisteet (100 pistettä tai 60 tähdättyä laukausta). 
 4. Vahvistetaan lopulliset hirvi- ja peuraseurueitten kokoonpanot osuusjäsenten osalta.
 5. Päätetään muista jahtiin liittyvistä asioista (Raulion aloitus).

 

D          OSUUSJÄSENISTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 

Voidakseen tulla hyväksytyksi Sisun hirvi- tai peuraseurueen osuusjäseneksi henkilön on täytettävän seuraavat ehdot:

 1. 1.Ollut Sisun jäsen vähintään kaksi vuotta.
 2. 2.Metsästyslain ja – asetuksen hirvenmetsästäjälle asettamat yleiset kelpoisuusehdot.
 3. 3.Riistanhoitomaksu, jäsenmaksu, osallistumismaksu sekä rihlatulla luotiaseella metsästävällä hirvenammuntakoe ja velvoiteammuntapisteet (100 pistettä tai 60 tähdättyä laukausta).
 4. 4.On toiminut Sisun hirviseurueessa aseettomana ajomiehenä vähintään yhden jahtikauden, kuitenkin vähintään 75 % jahtipäivistä.
 5. 5.Hirviseurueeseen osuudelle tuleva osallistuu aktiivisesti suolistamiseen, riistan hakemiseen metsästä, nylkemiseen sekä lihanpaloitteluun.

Voidakseen säilyttää osuusjäsenyytensä Sisun hirviseurueessa, jäsenen on täytettävä seuraavat perusvaatimukset: 

 1. 6.Häneltä ei ole kurinpidollisista syistä evätty osuusoikeutta.

 

 1. 7.On hoitanut metsästykseen liittyvät maksunsa (riistanhoitomaksu, jäsenmaksu ja osallistumismaksut).

 

 1. 8.Hänellä on voimassa oleva suoritettu hirvenammuntakoe sekä on saanut Sisun järjestämissä hirviammunnoissa yhteensä vähintään 100 pistettä tai 60 tähdättyä harjoituslaukausta. Ammuntapisteiksi ja laukausmääriksi hyväksytään myös Sisun ulkopuolella järjestetyissä, valvotuissa ammuntatilaisuuksissa ammutut pisteet ja laukausmäärät. Tällöin näistä tuloksista on esitettävä ammunnan valvojan varmentama ammuntapöytäkirjan kopio asianomaisen osalta. Sisun ulkopuolisissa ammuntatilaisuuksissa ammutuilla pisteillä ei kuitenkaan voi osallistua seuran kilpailuihin.

 

 1. 9.Ennen jahtikauden alkua on jokaisen jahtiin osallistujan kohdistettava käyttämänsä ase/aseet jahtipäällikön valvonnassa hirvenmetsästysasetuksen vaatimukset täyttävillä, jahdissa käyttämillään patruunoilla. Myös haulikko on kohdistettava. Jahtipäälliköllä on oikeus (velvollisuus) milloin tahansa jahdin aikana tarkastaa ampujan käyttämät aseet ja patruunat. Mikäli asetta ei ole kohdistettu, on myös toisen jäsenen toimesta tapahtuva saaliin ampuminen kielletty.

 

 1. 10.Jokainen seurueen jäsen sitoutuu noudattamaan hirvenmetsästyksestä annettua lakia ja asetuksia, jahtipäällikön ohjeita sekä näitä- ja peuran metsästyssääntöjä.

 

E          MAAVUOKRALIHAN JAKOPERUSTEET 

 1. Maanomistaja, jonka maalle hirvi kaatuu, saa 5 kg paistia.

 

 1. Kaikille maanvuokraajille järjestetään peijaiset joka toinen vuosi.

 

 1. 3.Maanomistaja, jonka maalle kaatuu peura, saa aikuisesta 2 – ja vasikasta 1 peuranlihapurkin tai vastaavan määrän makkaraa tai paistia.

 

 1. Hirvi- ja peuraseurueen osuusjäsenen perhe ei saa em. kaatolihaa.

 

F          KURINPITO

 1. Seurue voi rangaista jäsentä, joka törkeän huolimattomuuden tai piittaamattomuuden takia aiheuttaa seurueelle ikävyyksiä tai vaikeuttaa jahdin sujumista.

 

 1. Rangaistusmuotoina käytetään jahtipäällikön puhuttelua, seurueesta erottamista määräajaksi (2vko – seuraava kausi) tai seurueesta erottamista lopullisesti. Erottamispäätökset voi tehdä vain seurueen kokous.

 

Nämä säännöt ovat käyttöön hyväksytty Sisun kesäkokouksessa 20.07.2019  ja tulevat voimaan välittömästi. Samalla kumoutuvat vastaavat aikaisemmat säännöt. Mahdolliset muutokset näihin sääntöihin voi tehdä vain Sisun varsinainen kokous (talvi- tai kesäkokous), jos kaksi kolmasosaa läsnäolijoista on muutoksen kannalla. Sääntöjen hyväksymisen vakuudeksi allekirjoituksen suorittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

Peuran metsästykseen on laadittu erilliset peuran metsästyssäännöt, jotka hyväksyy hirvikokous ja vahvistaa Sisun varsinainen kokous.

 

 Pyhämaan metsästysseura Sisu ry

 Pyhämaa 20.07.2019

Ismo Aaltonen                                          Pekka Patjas 

Puheenjohtaja                                         Sihteeri

 

Sisäänkirjautuminen